A MATRIX Szenvedélybetegek Hozzátartozói Egyesülete 1991-ben alakult, Dr Mlinarics Edit addiktológus, dr. Csernye István pszichiáter, Hoyer Mária klinikai szakpszichológus és Baross Katalin asszisztens kezdeményezésére. Az Egyesület alapítására az szolgáltatott okot, hogy az akkori alapintézmény a Klapka utcai Drogambulancia (ma a Jász utcai Drogambulancia) szenvedélybetegeinek hozzátartozói sok esetben súlyosabb pszichés problémákkal küszködtek, mint maguk a betegek. Az alapítók egyik célja az volt, hogy a drogfogyasztók szülei, hozzátartozói - immár szervezetet alkotva, egymást támogatva segítsék elő személyes fejlődésüket, továbbá hogy a hozzátartozók megértsék a drogfogyasztás sajátosságait, és ezen keresztül megtalálják a drogfogyasztóval való együttélés optimális módját. Az Egyesület ilyen minőségben az első volt Magyarországon. Tagjai között nagy élet- és élménytapasztalattal rendelkező szenvedélybetegek hozzátartozóin kívül több szakember is szerepel.

A Hozzátartozói csoport az Egyesület megalakulása óta működik, számtalan esetben nyújtott támaszt és segítséget a hozzáfordulóknak. A szakemberek, hozzátartozók, mint egyesületi tagok videofilmen rögzített előadásai, beszámolói, élményei és tapasztalatai tanúbizonysága alapján az Egyesület fontos, funkcióit illetőleg hiánypótló és szakmailag megalapozott szerepet tölt be a szenvedélybetegségek elleni küzdelemben. Az Egyesület ezen szakmai vonalának fő célkitűzése azóta is az, hogy a szenvedélybetegségek kriminális és medikális megközelítésmódjainak küzdelmében elhanyagolt és kiszolgáltatott helyzetben levő, neurotikus szimptómajegyeket felmutató szenvedélybeteg hozzátartozók számára egy alternatív, családcentrikus modell alapján problémáik adekvát kezeléséhez ill. megoldásához segítséget nyújtson. Az Egyesület az elmúlt közel 20 évben magas szintű, szerteágazó szakmai kapcsolatokat épített ki, továbbá több száz érdeklődővel tart rendszeres kapcsolatot, több alkalommal nyert pályázatokat. Tagjai önsegítő elveken alapuló szülői csoportüléseket szerveztek, krízishelyzetben levő családokat támogattak a család meglátogatásával, eseti segítségnyújtással, non-stop telefonügyeletet biztosítottak krízishelyzetben levő családtagok számára.

Továbbá forgattak videofilmet, fordítottak, publikáltak és terjesztettek külföldi irodalmakat, előadásokat, fórumokat szerveztek.

"Szenvedélybetegek családjainak aktív támogatása és védelme" c. program kidolgozásával konkrét anyagi segítséget nyújtottak a szenvedélybetegség által érintett és segítségre szoruló családoknak. Kollégáink, részt vettek számos iskolai prevenciós programban, tanítottak hátrányos helyzetű fiatalokat, szakmai segítséget nyújtottak pedagógusoknak, képviselték az Egyesületet - többek közt - a Sziget fesztiválon, ahol a fiatalok figyelmét igyekeztek felhívni az egészséges élet fontosságára.

Több budapesti iskolától, védőnői hálózattól, bűnmegelőzési osztálytól, egészségügyi intézménytől érkezett tagjaink felé megkeresés szerhasználat megelőzésével kapcsolatban. Ez adta meg a későbbiekben tevékenységünk következő irányvonalát, a prevenciót, melynek elsődleges célcsoportja a gyerekek, fiatalok. Napjainkra ezt a tevékenységünket már a holisztikus szemlélet jellemzi. Igyekszünk a társadalom/közösségek különböző színteréről bevonni munkatársakat (mentő dolgozók, tűzoltók), mely által egy szélesebb spektrumú, több oldalról megközelített, pozitívumokkal alátámasztott alternatívát kínálunk a szerhasználat okozta, és az élet minden területén romboló életstílus helyett. Ide kapcsolódik az egyik budapesti kerületben működtetett elsősegély-szakkörünk, mely keretében elsősegélyversenyre készítik fel kollegáink a diákokat. A szakkörön résztvevő gyerekek és az iskola védőnője részéről érkező pozitív visszajelzések alapján 2010-ben megrendezésre kerül a MÁTRIX Egyesület első tábora, a Mentő-tábor. A Mátrix Egyesület egyik alapító tagja napjainkban is tart életvezetési zavarokkal, szenvedélybetegséggel küzdő fiatalok és hozzátartozóik számára egyéni tanácsadást és csoportfoglalkozást egy budapesti egészségügyi szolgáltatónál.

Munkatársaink tudományos igényű kutatásokban tevékenyen részt vesznek (pl. Kábítószerfüggő Kismamák Budapesten 2009. Metadonnal kezeltek munkaerőpiaci reszocializációja 2010.). Folyamatban lévő kutatásunk: A Debreceni Menekülteket Befogadó Állomáson élők szerhasználati szokásai és kezelési igényeik.

2010. év őszén elindult a Szenvedélybeteg, illetve az újabb Hozzátartozói csoportunk, melyeknek a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház Drogambulancia és Prevenciós központja ad otthont. Egyesületünk a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet megbízásából a TÁMOP 5.4.1 kiemelt projekt végrehajtása során Területi szakértői feladatokat lát el Budapest XIII. kerületében/ vonzáskörzetében.

M Á T R I X Á T R I X M T R I X M Á R I X M Á T I X M Á T R X M Á T R I M Á T R I X

Ajánlott oldalak

Menniyre elégedett oldalunkkal?